VOORWAARDEN DEELNAME PRIJSPUZZEL

 1. De Dutchbook “Prijspuzzel €400” (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Dutchbook B.V. kantoorhoudende aan de Nieuwe Gracht 78 2011 NJ Haarlem
  (hierna: Dutchbook). De Actie is toegankelijk voor elke persoon van 16 jaar of ouder die in Nederland of België woont, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Dutchbook en hun familieleden.
 2. De Actie loopt het hele jaar door en start ieder kwartaal opnieuw
 3. De Actie is een prijspuzzel-actie waarbij Dutchbook viermaal per jaar een geldprijs van 400 euro weggeeft aan deelnemers die zijn/haar puzzel en/of oplossing heeft ingezonden.
 4. Meedoen aan de prijspuzzel-actie kan per post naar
  Dutchbook BV, Nieuwe Gracht 78, 2011 NJ Haarlem.
  Of per mail naar info@dutchbook.nl of via www.puzzeltijdpuzzelboeken.nl.
 5. In de eerste week van het nieuwe kwartaal (April, Juli, Oktober, Januari) maakt Dutchbook de winnaar bekend.
 6. De totale prijzengeld inbreng van Dutchbook voor deze actie bedraagt EUR 400,- per kwartaal
 7. De winnaar krijgt het verzoek contact op te nemen met Dutchbook
 8. Prijswinnaars die zich niet melden komen na 14 dagen niet meer in aanmerking voor een prijs.
 9. De prijs zal zo snel mogelijk na bekend worden van de winnaar worden overgemaakt naar het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer. Verwerking kan 5 werkdagen duren.
 10. Dutchbook kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere: enig technisch mankement en/of vertragingen; mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)
 11. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e- mail adres of woonadres van de deelnemer/ster.
 12. Deelname aan de Actie gebeurt door het insturen van de prijspuzzel. U kunt onbeperkt deelnemen door het insturen van unieke prijspuzzels.
 13. Dutchbook behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op puzzeltijd.nu.
 14. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Dutchbook misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 15. Dutchbook is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of app op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden of wordt opgemerkt
 16. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland en België.
 17. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Dutchbookl in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 18. Dutchbook zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de levering van uw prijs. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 19. Dutchbook is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- en/of zetfouten.
 20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Dutchbook.
 21. Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met Dutchbook, telefoonnummer (+31)088 0000 575 of stuur een email via info@dutchbook.nl
 22. Door deelname aan de wedstrijdpuzzel verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.